lis18

Integracja systemu biznesowego z sys. produkcyjnym w MSP

Integracja systemu biznesowego z sys. produkcyjnym w MSP

W poprzednim artykule przedstawiliśmy dlaczego nie da się zastosować w pełni podziału kompetencji systemów ERP-MES według standardu IEC/ISO-62264 w realiach małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz  natomiast opiszemy jaki na bazie tych przemyśleń opracowaliśmy schemat integracji analogicznych systemów stosowanych przez MSP.

Standard IEC-62264 przedstawia obszary wymiany informacji między poziomem biznesowym (4) a przemysłowym (3) według poniższego schematu. Jego zamysł jest ściśle skorelowany z ich hierarchią funkcjonalną.

obsz-info-std

W konsekwencji że przyjęliśmy zupełnie inną hierarchię funkcjonalną, także musimy zastosować inne podejście do lokalizacji obszarów informacji. Nasz model będzie znacznie ograniczony, jako że ograniczyliśmy zakres kompetencji zarówno systemów biznesowych jak i przemysłowych w MSP. Ponadto nasz system przemysłowy przejął niektóre kompetencje z poziomu biznesowego (4). Poniższy rysunek przedstawia naszą koncepcję wymiany informacji między systemami.

ob-info-moje

Podział ten jest o wiele płytszy od tego proponowanego w standardzie. Umożliwia zachowanie względnie tanich kosztów integracji systemów dzięki ograniczeniu się do trzech kluczowych punktów integracyjnych:

  • dane podstawowe takie jak towary, jednostki, ludzie, firmy – system produkcyjny będzie bazował na danych systemu biznesowego ale będzie też je znacznie rozszerzał poprzez swój model zasobów oraz przeliczniki jednostek,
  • główne magazyny firmy – zarządzanie nimi pozostanie w systemie biznesowym, ich stany będą znane w systemie produkcyjnym, realizacja produkcji istotna dla systemu biznesowego będzie odzwierciedlona w dużej mierze w postaci ruchów na głównych magazynach,
  • zamówienia – głównym miejscem ich obsługi w zakresie księgowym oraz finansowym będzie system biznesowy, do systemu produkcyjnego trafiają tylko w zakresie niezbędnym do obsługi procesów produkcyjnych,

Kwestią dyskusyjną pozostają modele służące do definicji zdolności wyposażenia i personelu oraz tego jak wykonać dany produkt. Świadomie pomijamy implementacje tego typu mechanizmów w pierwszej wersji systemu. Zakładamy że planista lub technolog będzie miał zawsze bogatszy model w postaci swojej wiedzy. System powinien umożliwić mu układanie planu nieograniczonego regułami opartymi o uboższy model zaimplementowany w oprogramowaniu. Dlatego też bezpieczniej będzie zaimplementować je dopiero w kolejnej wersji jako aspekt ułatwiający pracę. Niemniej jednak owe reguły, które dadzą systemowi częśc wiedzy nt. przebiegu procesu produkcyjnego, nie powinny być traktowane w sposób sztywny. Wyjątki od reguł się zdarzają – zwłaszcza na produkcji – i trzeba mieć możliwość obsłużenia ich w systemie bez konieczności modyfikowania samych reguł.

Dla przykładu weźmy następującą sytuację. Produkujemy partię szaf. Niestety z powodu złego ustawienia maszyny przez pracownika kilkanaście ścian bocznych wycieli za krótkich. Nie ma jednak sensu wyrzucać ich jako odpad – po kolejnych skróceniu nadawałyby się na ściany górne. Jakże wielu projektantów oprogramowania nie uwzględnia tego typu smaczków występujących na produkcji. Większość systemów na to nie pozwoli – jako że takie postępowanie jest niezgodne z skonfigurowanym w nich opisem procesu produkcyjnego szaf. Zaczynają się kombinacje jak oszukać system żeby to przepchnąć, jednocześnie mając na uwadze że w raportach potem mogą wyskoczyć bzdury. Niektóre systemy pozwolą zmodyfikować reguły procesu nawet jeżeli jest on już w toku. Jednak nadal nie ma sensu wprowadzać takiego wyjątku do formalnego opisu procesu produkcji szaf. Optymalnym rozwiązaniem jest po prostu zarejestrować przebieg zdarzenia – mimo że jest niezgodny z konfiguracją systemu.

Przeczytaj więcej

Więcej artykułów z serii Projektowanie Prodoko MES – systemu do zarządzania produkcją dla MSP:

  1. Podział kompetencji między ERP-MES kontra realia MSP
  2. Integracja systemu biznesowego z sys. produkcyjnym w MSP
  3. nowe artykuły niebawem – śledź nas na facebook