Dewelopment

Wraz z otrzymaniem dokumentów analitycznych oraz projektowych możemy przystąpić do dewelopmentu systemu.

Skomponowanie zespołu

Rozpoczniemy od skomponowania zespołu z odpowiednio dobrany zestawem umiejętności. Liderem zespoły jest zawsze pracownik z rdzenia naszej firmy. Natomiast pozostali członkowie tacy jak programiści lub testerzy są zazwyczaj kontraktowani pod projekt.

Programowanie oraz testy

Zebrany zespół będzie rozpocznie pracę od przekłuwania dostarczonych dokumentów projektowych na faktyczne oprogramowanie. Będą to robić w sposób inkrementacyjny w cyklach programowanie – testy. Większość testów będzie wykonywanych wewnętrznie przez zakontraktowanych testerów. Jednak od czasu do czasu będziemy prosili osoby po stronie klienta zaangażowane w projekt o wykonanie testów akceptacyjnych. To zapewni nas że idziemy w pożądanym kierunku i że wszyscy dobrze zrozumieliśmy dokumenty projektowe.

Instalacja oraz szkolenia

Po tym jak pierwsza wersja systemu będzie gotowa i przejdzie wszystkie testy akceptacyjne będziemy mogli rozpocząć fazę wdrożeniową. Pierwszym krokiem będzie instalacja całego wymaganego oprogramowania na dostarczony sprzęt. Drugim krokiem są szkolenia pracowników Twojej firmy , które przedstawią jak pracować z systemem oraz wykonywać na nim podstawowe czynności administracyjne.

Opieka i ulepszanie

Gdy system zacznie już działać w środowisku produkcyjnym pozostawimy przynajmniej jednego programistę z naszego zespołu do opieki nad systemem oraz jego ciągłej poprawy. Będzie odpowiedzialny za wspieranie użytkowników systemu, monitorowanie jego pracy, a także za naprawianie błędów oraz implementację mniejszych ulepszeń. Gdy w przyszłości będą wymagane bardziej złożone usprawnienia do systemu, wtedy powtórzymy cały cykl analityki – projektowania – dewelopmentu.