Blog

#
2 kwi 2013, 12:34
Jako że mamy już za sobą udział w dwóch startup’ach oraz wiele innych znamy od kuchni to postanowiliśmy skodyfikować nasze 8 startupowych przykazań głównych. Są proste jak konstrukcja cepa, każdy w nie wierzy, ale nie wielu się faktycznie do nich stosuje…