Właściciel niemal każdej nowej strony WWW rozpoczyna jej działalność w sieci od dodawania profili na serwisach społecznościowych, branżowych, handlowych, itp. Powszechną praktyką jest także dodawanie wpisów do darmowych katalogów firm oraz stron WWW. Może nie tyle dlatego że to jakaś efektywna forma promocji, jako że mało kto przegląda tego typu serwisy. Bardziej zależy nam na nieznacznej poprawie pozycji strony w Google gdyż traktujemy tego typu katalogi jako element naszego SEO.

Co jakiś czas powstają jednak katalogi, które wyglądają jak setki innych darmowych katalogów w internecie, ale mają zaszyte między wierszami informacje o wymaganych płatnościach. Dodanie wpisu wygląda tu jak na setkach innych darmowych serwisów z tą różnica że po akceptacji wpisu dowiadujemy się o płatności, która była zaszyta np. w regulaminie. I tak zaczyna się koszmar w postaci wystawionej faktury oraz batalii mailowej na paragrafy, w której grożą nam sądem, rejestrami dłużników, windykacją, itp. W dużym skrócie tak właśnie wygląda działalność katalogów firmy należących Grupy CBOP Adrian Flak jak np. firmowy.net.pl lub katalog-firm2013.pl. Chcielibyśmy Wam pokazać jak ten precedens dokładnie wygląda oraz jak z nim walczyć.

 

photodune-4026270-hacker-stealing-data-s.jpg

 

Kto stoi za tymi katalogami

Włąścicielem katalogów katalog-firm2013.pl i firmowy.net.pl jest firma, której pełna nazwa brzmi:

Grupa CBOP Centrum Badań Opinii Publiczne Adrian Flak

Pełna dane można znaleźć w wpisie w CEIGD.

Patrząc na doniesienia z prasy zdaje się że właściciel firmy ma już pewną historię z nieetycznymi praktykami biznesowymi. Otóż z doniesień z prasy można wyczytać że wcześniej wysyłali starszym ludziom wezwanie do zapłaty za materace lecznicze, które były już de facto opłacone dawno temu. Sprawę opisywał między innymi Dziennik Polski w artykule Tajemnicza firma żąda podwójnej zapłaty.

Natomiast ich obecny proceder w postaci katalogów firm jest już także opisany na łamach kilku serwisów internetowych:

Jak wygląda dodanie wpisu

Pokażemy jak działa proceder Grupy CBOP Adriana Flaka na przykładzie ich katalogu katalog-firm2013.pl. Strona główna serwisu wygląda podobnie jak każdego innego bezpłatnego katalogu firm z drugiej ligi. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o płatnych opcja promocji lub informacji o tym że sam wpis trzeba płacić.

 

kat11.png

 

Gdy klikniemy na Dodaj swoją firma trafimy na odpowiedni formularz. Nadal próżno szukać tutaj jakiejkolwiek informacji handlowej.

 

kat2.png

 

Po wypełnieniu formularza akceptujemy regulamin i klikamy wyślij. Otrzymamy wtedy informacje że wpis został dodany i oczekuje na akceptacje.

 

kat3.png

 

Po jakimś czasie otrzymamy maila z linkiem aktywacyjnym. Nadal brak informacji handlowej oraz w ogóle jakie oświadczenie woli niby składamy aktywując konto.

 

kat4a.png

 

Zaczyna się droga przez mękę

Tym sposobem po paru dniach – jako że niby po 7 kończy się okres próbny – otrzymamy maila z fakturą VAT na kwotę 499 zł netto. Aby podsycić jeszcze atmosferę grozy, w owej fakturze od razu jesteśmy straszeni rejestrem dłużników ERIF oraz giełdom zaległych faktur dlugi.info.

 

kat_faktura.png

 

W takiej sytuacji naszą natychmiastową reakcją jest wysłanie maila z wytłumaczeniem że nie zamawialiśmy żadnych płatnych usług. Na co oczywiście otrzymamy niezwłocznie wcześniej przygotowaną ripostę z odpowiednią dozą kluczyków prawnych:

Szanowny Panie !

W odpowiedzi na Pana wiadomość email informujemy że, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, w dniu 08.10.2013 r. g. 09.22.48 dodając wpis do serwisu www.katalog-firm2013.pl ( IP komputera …, przeglądarka internetowa Google Chrome, system Windows ) akceptując regulamin serwisu a następnie uruchamiając link aktywacyjny przesłany na podany przez Pana unikalny adres e-mail zawarł Pan umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu www.katalog-firm2013.pl. Zgodnie § III ustęp 12. regulaminu serwisu www.katalog-firm2013.pl określającego WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w okresie pierwszych 7 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Usługobiorca korzysta z prawa do bezpłatnego testowania funkcjonalności Usługi, (dalej jako “Bezpłatne Testowanie”). W ramach Bezpłatnego Testowania Administrator umożliwia Usługobiorcy wykorzystanie wszystkich zasobów i funkcjonalności Usługi w celu jej wypróbowania. Natomiast zgodnie § III ustęp 14. regulaminu serwisu, Usługobiorca, korzystający z Bezpłatnego Testowania zobowiązuje się do wypowiedzenia zawartej umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 12, bądź do opłacenia Usługi w terminie do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Ponieważ nie dokonał Pan wypowiedzenia umowy w terminie o którym mowa w § III ust. 12 usługodawca zgodnie z § V ust.8 regulaminu serwisu wystawił i przesłał na podany podczas rejestracji adres e-mail Fakturę Vat w formacie PDF. Informujemy, iż, informacja dotycząca ceny usługi znajdowała się w § III ust. 16 regulaminu serwisu www.katalog-firm2013.pl który został przez Pana zaakceptowany podczas dodawania wpisu. Prosimy o zapłatę należności wynikającej z wystawionej Faktury Vat w związku ze świadczoną usługą. W przypadku nieuregulowania ww. zobowiązania, zostanie skierowany do Sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty.

W przypaku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 679-77-08.


Pozdrawiam

Koordynator Projektu Katalog-Firm2013.pl
bok@katalog-firm2013.pl

No i teraz zaczyna się spore marnotrawienie naszego cennego czasu. Poruszamy cały internet w poszukiwaniu przepisów i porad na forach jak uchronić się przed tą próbą naciągnięcia nas na tą usługę. Zbieramy informacje i wysyłamy naszego maila z polemiką prawną. Otrzymamy na niego jak zawsze szybką odpowiedź. Tym razem jednak z większą ilością paragrafów oraz domieszką cynizmu:

W odpowiedzi na Pana wiadomość email z dnia … r. informujemy, iż całości podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące roszczenia z tytułu wystawionej faktury VAT w związku ze świadczoną na rzecz Pana firmy usługą prezentacji informacji w serwisie www.katalog-firm2013.pl.

Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że pomiędzy Pana firmą a firmą Grupa CBOP Centrum Badań Opinii Publicznej doszło do
zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną nastąpiło poprzez zarejestrowanie zamieszczonego pod adresem internetowym http://katalog-fim2013.pl/index.php/dodajfirme formularza zamówienia zawierającego dane Państwa firmy wraz z oświadczeniem woli o akceptacji postanowień Regulaminu.
Usługodawca poinformował Pana firmę o przyjęciu i zaakceptowaniu oferty zawarcia Umowy, poprzez przesłanie na unikalny adres email wiadomości email zawierającej link aktywacyjny. Następnie poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę złożono żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi.
Usługodawca, zgodnie z regulaminem serwisu, w momencie uruchomienia linku aktywacyjnego, utworzył dla Pana firmy w ramach Serwisu unikalne konto, o nazwie będącej podanym w formularzu adresem poczty elektronicznej i rozpoczął świadczenie usługi.
W następstwie powyższych czynności doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Nadmieniam, że umowa zawierała informacje o cenie usługi, czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy oraz metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. Informacje te zawarte były w regulaminie serwisu, który jest integralną częścią umowy a którego treść została Panu nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem umowy. Postanowienia regulaminu zostały zaakceptowane podczas rejestracji formularza zamówienia.

Korzystanie z portalu dla USŁUGOBIORCÓW podlegających rejestracji jest tak ukształtowane, iż jednym z warunków rejestracji (zawarcia umowy drogą elektroniczną) jest elektroniczna akceptacja regulaminu serwisu www.katalog-firm2013pl , co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika wyrażające zgodę na postanowienia regulaminu www.katalog-firm2013.pl

Regulamin serwisu został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ma obowiązek określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także, ale tylko na żądanie usługobiorcy, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z pkt 3 art. 8 ustawy, regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. W punkcie 4 ustawy, na usługodawcę nałożono obowiązek świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
Należy podkreślić, że przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom przed zawarciem umowy. Regulamin ten należy uznać za wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c, co oznacza, że musi być przede wszystkim doręczony przy zawarciu umowy (art. 384 § 1 k.c), a gdy posługiwanie się nim jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy strona mogła się z nim z łatwością zapoznać (art. 384 § 2 k.c).

Usługodawca przed zawarciem umowy udostępnił Panu regulamin i jego treść, a Pan miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zaakceptowanie warunków regulaminu, oznaczało, że był Pan związany postanowieniami regulaminu w zakresie płatnej usługi prezentacji informacji o prowadzonej działalności gospodarczej w serwisie www.katalog-firm2013.pl .

Mając na uwadze powyższe w całości podtrzymujemy nasze stanowisko w niniejszej sprawie.
Jednocześnie wzywamy Pana do natychmiastowej zapłaty należnej nam sumy z tytułu wystawionej faktury Vat w związku ze świadczoną na usługą.
Informujemy ponadto, iż w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania w terminie, wystąpimy do Sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty.
Ponadto do czasu uregulowania przedmiotowego zobowiązania, możliwe będą
dodatkowo następujące kroki:

- dodanie informacji o Państwa zadłużeniu do baz danych podmiotów:
a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
b) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
c) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
d) Upublicznienie informacji o wierzytelności w celu jej sprzedaży, za
pomocą sieci internet, poprzez publikację w internetowych giełdach długów.

Z poważaniem :
Koordynator projektu
www.katalog-firm2013.pl

I tak już potem do znudzenia. Na każdą kolejną polemikę otrzymujemy oschłe maile z informacją o podtrzymaniu stanowiska oraz kolejnymi paragrafami. Próbowaliśmy nawet dzwonić pod podany numer i zaznaczyliśmy że na pewno pójdziemy z tym do sądu. Otrzymaliśmy na to cyniczną odpowiedź: a firmy nas sądzą i sprawy wygrywamy.

Jak się bronić

Dla wszystkich którzy również nadziali się na któryś z katalogów firmy Grupy CBOP Adrian Flak przygotowaliśmy artykuł z odpowiednimi paragrafami, pismami oraz informacją nt. pozwu zbiorowego. Mamy nadzieje że oszczędzi to Wam trochę czasu ale jednocześnie zaznaczamy że nie jesteśmy prawnikami i nie ręczymy za skuteczność tych materiałów.

Kontynuacja artykułu: Katalogi Grupy CBOP Adrian Flak – jak się bronić

Inne katalogi tego typu

Rozpiskę innych katalogów o podobnych lub identycznych praktykach handlowych przekazał nam jeden z naszych czytelników:

 • galeria-biznesu.net – opłata 100 funtów
 • e-promujemy.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
 • firmy6.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
 • galeria-biznesu.net – opłata 100 funtów
 • baza-ofert.net – opłata wyrażoną w złotych polskich, równowartość 50 funtów brytyjskich
 • biznes-lokalny.pl – opłata wyrażoną w złotych polskich, równowartość 50 funtów brytyjskich
 • dobry6.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
 • kbiz.pl – opłata 100zł netto za kolejny rozpoczęty rok
 • 2013r.net – opłata 100 funtów
 • firmy2013.com.pl – opłata 100 funtów
 • przeglad-firm2013.pl – opłata 100 funtów
 • dobrefirmy24.pl – opłata 100 funtów
 • rynek2013.pl – opłata 100 funtów
 • hurtownie2013.pl – opłata 100 funtów

Wszystkie one należą do firmy kbiz.pl Krzysztfa Habiaka, która to zdaje się być inspiracją dla Grupy CBOP Adrian Flak

Aktualizacja 01.04.2015: Adrian Flak straszy teraz wszystkich pozwami o zniesławienie. Dlatego też aby nie dodawać Państwu dodatkowych spraw w sądzie z tą osobą, do czasu rozstrzygnięcia obecnych rozpraw sądowych, komentarze w tym artykule zostały wyłączone.

Aktualizacja 23.12.2016: Zredagowano treść artykułu.


Ładowanie Rozmowy